JADWAL DAN SILABUS MU’ALLIM/AH DAN MUSHAHIH/AH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023-2024

On 15/02/2024 by admin
  1. Ta’lim Afkar masuk Senin, 19 Februari 2024 Pukul 19.30 – 21.00 WIB.
  2. Ta’lim Al-Qur’an masuk Selasa, 20 Februari 2024 Pukul 19.30 – 21.00 WIB.
  3. Tashih Al-Qur’an masuk, Selasa, 20 Februari 2024 Pukul 07.30 – 11.30 WIB.

Ta’lim Afkar

Ta’lim Al-Qur’an

Tashih Al-Qur’an

Leave a Reply