PENEMPATAN KELAS TA’LIM DAN TASHIH SEMESTER GENAP TAHUN 2021-2022

On 01/01/2022 by admin

Penempatan kelas Ta’lim Ma’hadi Pusat Ma’had Al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang TA. 2021-2022:

Leave a Reply