MAHRUM UAS MA’HAD SEMESTER GENAP 2017-2018

On 24/05/2018 by admin

PENGUMUMAN

nama-nama mahasantri yang Mahrum Ma’had dengan ketentuan sebgai berikut:

  1. Kehadiran Ta’lim dibawah 75 %.
  2. Tidak mengerjakan Iqob Ta’lim Ma’had sebagaimana yang telah ditentukan.

adapun nama-nama yang tertera dalam daftar mahrum bukan termasuk peserta Ujian Akhir Ma’had Semster Genap Tahun Akademik 2017/2018. adapun nama-nama sebagaimana berikut:

Comments are closed.