THE 4TH BILINGUAL WORKSHOP

Assalamualaikum… Come join us… *The 4th Bilingual Workshop* “

28th Feb
Off

KHATM AL-QUR’AN DITAYANGKAN LIVE STREAMING SUKSES DIGELAR

Khatm Al-Qur’an rutinan di Gedung Sport Center UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

27th Feb
Off

Pelatihan El Ma’rifah Team (EMT)

18 Februari 2017, El-ma’rifah mengadakan sebuah pendidikan dan pelatihan

19th Feb
Off

ABANA SHOLLU COLLABORATION

Pusat Mahad Al-jami’ah Mahad Sunan Ampel Al-Aly

18th Feb
Off